Forumul Civic al Românilor din Harghita şi Covasna (FCRCH) s-a constituit în 27 mai 2005 având ca membri fondatori 12 asociaţii din judeţele Covasna şi Harghita şi Fundaţia Naţională a Românilor de Pretutindeni, din Bucureşti. În perioada 2005-2006, în fruntea Consiliul Director format din17 membri, s-au aflat: I.P.S. Ioan Selejan, preşedinte de onoare, jr. Dumitru Codrin Munteanu, preşedinte executiv, av. Ioan Solomon şi prof. Doru Dobrean, vicepreşedinţi.

După Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, manifestare care a avut loc pe data de 18 noiembrie 2006, la Complexul Sportiv Naţional din Izvoru Mureşului, conducerea operativă a FCRHC a fost asigurată de: Av. Ioan Solomon, preşedinte executiv, dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. Doru Dobrean, vicepreşedinţi.

Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Harghita şi Covasna, care a avut loc în ziua de 20 martie 2010, în localul Primăriei Municipiului Topliţa, jud. Harghita, înaintea desfăşurării marii adunări populare a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş a aprobat aderarea la Forum a încă 17 asociaţii şi fundaţii din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, modificarea Actului constitutiv, a denumirii şi a Statutului Forumului şi-a ales noul Consiliului Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, în frunte cu preşedintele de onoare IPS Părintele Arhiepiscop, Ioan Selejan. Conducerea operativă a Forumului a fost asigurată de: Dr. Ioan Lăcătuşu – Preşedinte executiv, Av. Ioan Solomon, Prof. Doru Dobrean şi publicistul Lazăr Lădariu – vicepreşedinţi şi Av. Ioan Roman – Secretar general.

Consiliul Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, întrunit în şedinţa de la Tg.Mureş din 15 mai 2010, în urma dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi, în scopul asigurării unui management performant, a hotărât alegerea preşedintelui executiv al Forumului, pe o perioadă de un an, prin rotaţie din cele trei judeţe, din rândul membrilor Consiliului Director.

Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, întrunită la dată de 9 iunie 2011 în municipiu Topliţa, judeţul Harghita, a aprobat noua componenţa Consiliului Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, formată din 31 de membrii, conducerea operativă fiind asigurată de: IPS Ioan Selejan – Preşedinte de onoare, Dorin Suciu – Preşedinte executiv, Prof. univ. dr. av. Ioan Sabău Pop – Vicepreşedinte, Prof. Drd Costel Cristian Lazăr– Vicepreşedinte, Doru Decebal Feldiorean – Vicepreşedinte, Prof. Ligia Ghinea – Secretar general.

Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, întrunită la dată de 17 noiembrie 2012 în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în temeiul art. 16 şi următoarele din Statutul FCRCHM, a aprobat componenţa Consiliului Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, formată din 31 de membrii, conducerea operativă fiind asigurată de: IPS Ioan Selejan – Preşedinte de onoare, Prof. Ilie Şandru – Preşedinte executiv, Prof. univ. dr. av. Ioan Sabău Pop – Vicepreşedinte, Prof. Drd Costel Cristian Lazăr– Vicepreşedinte, Doru Decebal Feldiorean – Vicepreşedinte, Prof. Ligia Ghinea – Secretar general.

Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, întrunită la dată de 31 mai 2014 în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în temeiul art. 16 şi următoarele din Statutul FCRCHM, a aprobat componenţa Consiliului Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, formată din 35 de membrii, conducerea operativă fiind asigurată de: IPS Ioan Selejan – Preşedinte de onoare, Prof. univ. dr. av. Ioan Sabău Pop – Preşedinte executiv, Vasile Gotea – Vicepreşedinte, Maria Bularca – Vicepreşedinte, Prof. Ligia Ghinea – Secretar general.

Adunarea Generală a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, întrunită la dată de 28 noiembrie 2015 în municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, în temeiul art. 16 şi următoarele din Statutul FCRCHM, a aprobat componenţa Consiliului Director al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, formată din 39 de membrii, conducerea operativă fiind asigurată de: PS Andrei – Preşedinte de onoare, Prof. univ. dr. av. Ioan Sabău Pop – Preşedinte executiv, Pr. dr. Sebastian Pârvu – Vicepreşedinte, Ştefan Pătrântaş – Vicepreşedinte, Horia Hădărău – Vicepreşedinte, Prof. Ligia Ghinea – Secretar general, Prof. Florentina Teacă – Secretar executiv.

Adunarea generală a ales Consiliul ştiinţific de onoare format din: IPS Ioan, Mitropolitul Banatului; IPS Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia; PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; Prof. univ. dr. Radu Baltasiu; Eugen Popescu; Dr. Codrin Munteanu; Av. Ioan Solomon; Dr. Ioan Lăcătuşu; Dorin Suciu; Prof. Ilie Şandru; Marcel Bărbătei.

Potrivit Statului, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş are ca scop asigurarea coordonării şi unităţii de acţiune a societăţii civile româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, în vederea păstrării şi dezvoltării identităţii naţionale a românilor din cele două judeţe şi asigurării unei convieţuiri interetnice normale cu ceilalţi locuitori ai acestei zone, în interesul bunăstării generale şi a binelui public, în contextul integrării României în structurile europene.

Pe baza prerogativelor statutare şi a strategiei de acţiune adoptată de adunarea generală, Consiliul Director al FCRCHM a urmărit realizarea obiectivelor prioritare ale Forumului.

Forumul, a monitorizat permanent atât cazurile de discriminare a românilor de către autorităţile locale cât şi manifestările anticonstituţionale vizând obţinerea autonomia pe criterii etnice şi enclavizarea aşa-zisului „Ţinut Secuiesc”, luând de fiecare dată poziţie publică de dezaprobare şi condamnare a acestor acţiuni şi de conştientizare a opiniei publice şi autorităţilor statale asupra periculozităţii şi a consecinţelor acestora, contribuind astfel la contracararea lor.

Forumul, acţionează pentru întreţinerea şi multiplicarea legăturilor cu românii din românitatea apropiată şi din diasporă şi pentru implicarea unor personalităţi româneşti de peste hotare în problematica păstrării identităţii naţionale a românilor din Covasna şi Harghita..

Conducerea Forumului a sprijinit cercetărilor întreprinse de Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române referitoare la convieţuirea interetnică în localităţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.

Cu sprijinul Fundaţiei Naţionale a Românilor de Pretutindeni, al Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române şi al Centrului European de Studii Covasna-Harghita, Forumul a organizat în data de 7 iunie 2011, în sala „Avram Iancu” din Parlamentul României, dezbaterea cu tema „Consecinţele adoptării statutului minorităţilor naţionale asupra Statului Român şi a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.